ชวนเที่ยวชุมชนท่ามะโอยลวิถีย่านเมืองเก่าลำปาง

วธ.ร่วมกับชาวลำปางชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถม้าเที่ยวชุมชนท่ามะโอ ยลวิถีย่านเมืองเก่าลำปาง กระตุ้นเศรษฐก

วธ.ร่วมกับชาวลำปางชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถม้าเที่ยวชุมชนท่ามะโอ ยลวิถีย่านเมืองเก่าลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ สุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชาวชุมชนบ้านท่ามะโอเข้าร่วมงาน

นางยุพา ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวว่า ชุมชนบ้านท่ามะโอได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยจุดเด่นเป็นชุมชนเก่าแก่ของลำปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นคร มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทใหญ่ พม่า จีน ฝรั่ง ขมุ ไทลื้อ ฯลฯ มีความรุ่งเรืองที่สุดในช่วงทำอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยที่ตั้งชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเมืองลำปางทั้งยุคที่ 1 ยุคที่ 2 และยุคที่ 3 มีโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลาย เริ่มต้นจากวัดประตูป่องที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม แนวกำแพงเมืองโบราณของเขลางค์นครในยุคที่ 2 ทอดยาวอยู่ข้างวัดประตูป่องและยังปรากฏป้อมกำแพงหอรบในยุคของพระเจ้ากาวินละ บ้านเสานัก ซึ่งเป็นบ้านเก่าสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณมีเสากว่า 116 ต้น ชมและเรียนรู้ความเป็นมาของการทำสัมปทานป่าไม้ที่บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ บุตรชายของแหม่มแอนนา เที่ยวโบราณสถานวัดกากแก้วร้าง (กู่เจ้าย่าสุตา) ที่ปรากฏซุ้มประตูโขงที่มีอายุกว่า 400 ปี ที่มีลายปูนปั้นงดงามตามแบบล้านนา

นอกจากนี้ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในบ้านท่าเก๊าม่วง ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวของชุมชน เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและพืชสมุนไพร กลุ่มการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา กลุ่มอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น และถนนสายวัฒนธรรมที่มีทุกวันศุกร์ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใกล้เคียง เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของเขลางค์นครในยุคที่ 1 วัดปงสนุกเหนือที่มีวิหาร พระเจ้าพันองค์ ซึ่งได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์จากยูเนสโกและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานพุทธศิลป์ที่สำคัญของลำปาง โดยมีบริการรถราง รถม้าเยี่ยมชมนครลำปาง
“จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนยลวิถีกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังโรคโควิด-19 คลี่คลาย” ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ