ยอดตาย!127เกือบทั้งหมดเป็นสูงอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคเรื้อรังกทม.มากสุด31ราย

วันที่ 25 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูลCOVID 19 รายงานยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 127 ราย เป็นเพศชาย 69 ราย เพศหญิง

วันที่ 25 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูลCOVID 19 รายงานยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 127 ราย เป็นเพศชาย 69 ราย เพศหญิง 58 ราย อายุ 17-98 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 31 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังพบหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่ิองอีกด้วย โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 125 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 59 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 12 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 54 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ