กองพันส่งกำลังและบริการที่23บรรจุกระสอบทรายวางกั้นทางน้ำไหลพร้อมกองพันเสนารักษ์ที่23กรอกกระสอบทรายกั้นมวลน้ำทะลักเข้ารพ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้ทำการกรอกบรรจุกระสอบทรายเพื่อจัดแนววางกั้นทางน้ำไหลกัดเซาะถนน ในพื้นที่ตำบลบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงาน, ส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและเมื่อเวลา 22.45 น. กำลังพลกองพันเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนโรงพยาบาลสุโขทัย ช่วยกันก่อบรรจุกระสอบทราย เพื่อทำแนวกั้นน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติม ภายในโรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดูแลและบริการตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยระดับน้ำภายในโรงพยาบาลสุโขทัย อยู่ระหว่างการระบายน้ำออกตลอดทั้งวัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ