อบจ.ชลบุรีร่วมรพ.ชลบุรีฉีดซิโนฟาร์มถวายพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน สถานที่ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลชลบุรี องค์การบริ

วันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน สถานที่ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” กว่า 4,000 โดส ให้แก่ประชาชนชาวชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ซึ่งวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ