ฟอร์ดเปิดเวทีนวัตกรรุ่นใหม่Ford+InnovatorScholarship2021

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field Robotics – FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเสริมแกร่งเยาวชนไทยพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมพลังบวก จัดโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021 เวทีประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ (Plus For A Better World Challenge) ชิงทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท ซึ่งในปีนี้ได้ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม 3 มิติ คือ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและภัยพิบัติ นวัตกรรมเพื่ออาชีพและธุรกิจสตาร์ทอัพ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ก ฟอร์ด TVBurabha ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 ทางไปรษณีย์ที่ บริษัททีวีบูรพาจำกัดเลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนาแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Ford+ Innovator Scholarship 2021) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ Email: [email protected] การประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ทีม (ระดับอาชีวศึกษา 5 ทีม และระดับอุดมศึกษา 5 ทีม) จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ คุณพิชญา จงวัฒนาพรชัย (จอย) ที่โทร. 0-2158-6122 ต่อ 624 หรือ 089-479-6214 โทรสาร 0-2158-6141 Email: [email protected]

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ