“สมเด็จพระพันปีหลวง”พระราชทานชุดPAPRรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหาย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) อยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด การตรวจพิเศษด้วยโรคอื่นๆ หรือแม้แต่การทำคลอด บุคลากรด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐาน คือชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) สำหรับปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บุคลากรของโรงพยาบาลกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล จักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) พระราชทานซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสนับสนุนความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ