'ในหลวง'มีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันชาติของมองโกเลีย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ความว่า …

ฯพณฯ นายคูเรลซูค อุคนา

ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย

กรุงอูลานบาตอร์

ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและ ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุข ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ