นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้งส่งเจ้าหน้าที่ล้างตลาดสดสร้างความเชื่อมั่นปชช.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลตำบลท่าวุ้ง โดยนายสุรพล ทองสกุล นายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลตำบลท่าวุ้ง โดยนายสุรพล ทองสกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, นายปิยะชาติ ทับศฤงฆรา ,นายสราวุธ พุ่มพฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง และ นางสาว สุพิชฌาย์ มุขโต รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันสาธารณภัย ดำเนินการฉีดล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง และบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาด ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลาดสดต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ