โครงการสัตวแพทย์จุฬาฯเพื่อสวัสดิภาพสัตว์จรจัดSeason2

“หลัก 5 ประการในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยสหภาพยุโรป

“หลัก 5 ประการในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยสหภาพยุโรป (EU) ได้แก่ การมีอิสระจากความหิว กระหาย ความไม่สบายกาย ความเจ็บปวดและโรคภัย ความกลัวและไม่พึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ” หากเราปฎิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ช่วยให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขนั่นเอง”

ชมรมนิสิตสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการช่วยเหลือสัตว์จรจัด เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปีที่ 2 เพื่อดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและเหมาะสม

อนันต์ สุนทรา นิสิตปี 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประธานชมรม สวัสดิภาพสัตว์ เล่าถึงปัญหาของสัตว์จรจัดที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือว่าจะก่อปัญหาด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยแก่คนในชุมชน เช่น ได้รับบาดเจ็บหรือหวาดกลัวเนื่องจาก พฤติกรรมที่ก้าวร้าว ก่อความรําคาญจากเสียง และความสกปรก เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางจราจร ที่สําคัญคือมีโอกาสแพร่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้าได้อีกด้วย

โครงการ”สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์”
จึงได้ดําเนินการจัดการปัญหาสุนัข และแมว พร้อมทั้งป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งกําลังระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นการควบคุมประชากรสุนัขที่อาศัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วยดูแลสัตว์เบื้องต้น เช่น การถ่ายพยาธิ หยดยากำจัดเห็บหมัด ฉีดวัคซีนประจำปี รวมไปถึงดูแลสัตว์ป่วย ถ้ามีอาการหนักก็นำส่งโรงพยาบาล รวมทั้งมีกระบวนการหาบ้านให้สำหรับสัตว์ที่พอจะหาบ้านได้

อนันต์เผยถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยมีช่วงเวลาเตรียมงานระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 และเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 เมษายน 2565 ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารสถาบัน 2 และอาคาร 3 รวมไปถึงบริเวณหอพักนิสิต สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร และชุมชนสามย่าน โดยได้รับการสนันสนุนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ และ มูลนิธิ soidog รวมไปถึงการได้รับความอนุเคราะห์จากผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวเพื่อนำมาใช้ในโครงการ จากบริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จํากัด และบริษัทไทยอินาบะ ฟูดส์ จำกัด

“อยากฝากทุกคนมองสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดว่าเขามีชีวิต มีความรู้สึกเหมือนกันกับเรา ขอให้มีความเมตตากับสัตว์ การที่สัตว์มีสุขภาพดี เราก็จะมีความสุขและปลอดภัยจากโรคสัตว์สู่คนอีกด้วย” อนันต์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : JohnJudเกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow