ชัยภูมิ..มาแล้วมวลน้ำลำชีทะลักล้นตลิ่งไหลน้ำท่วมวัด-หมู่บ้านถูกตัดขาด

กระแสนน้ำแม่น้ำชีล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิสูงขึ้น ไหล่บ่าเข้าท่วมเส้นทางเข้าห

กระแสนน้ำแม่น้ำชีล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิสูงขึ้น ไหล่บ่าเข้าท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านมีระดับสูงขึ้น วัดบ้านเสี้ยวน้อยถูกตัดขาดขากโลกภายนอก กระแสน้ำกัดเซาะเอาดินไหล่ถนนหายไปถนนใกล้พังเสียหายหลายสาย ชาวบ้านต้องเร่งอพยพสิ่งของหนีน้ำท่วมไปอยู่ชั้น 2 ตัวบ้าน มวลน้ำเดินหน้าจ่อเข้าล้อม เมืองชัยภูมิรอบนอก ให้ ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนติดกับแม่น้ำชี ให้เตรียมรับน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนสร้างความเสียหายได้ ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด

(16 ก.ย.64)สถานการณ์แม่น้ำชีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิยังวิกฤต ภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดชัยภูมิ น้ำจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลลงสู่แม่น้ำชี ตั้งแต่อำเภอหนองบัวแดง หนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส ต่อเข้าอำเภอเมืองชัยภูมิ ส่งผลให้เกิดน้ำในแม่น้ำชีล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรมากยิ่งขึ้น ตามหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับลำน้ำชี มีระดับท่วมสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้(15)ที่วัดเสี้ยวน้อย บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านค่าย น้ำท่วมถนนเส้นทางเข้าวัดกว่า 1 เมตร รถทุกชนิดเข้าออกไม่ได้ วัดบ้านเสี้ยวน้อยถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ชาวบ้านต้องหุงข้าว ประกอบอาหารไปถวายพระ สามเณรกว่า 10 รูปที่อยู่ในวัด ได้มีภัตราหารฉัตรในเช้า-เพล

นายชัยพร เสี่นงกุศล อายุ 58 ปี สมาชิก อบต.บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ 9 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ บอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำชี มีระดับขึ้นสูงกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาประมาณ 1 เมตร กระแสน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของราษฎรในหมู่บ้านเสี้ยวน้อยที่มีอยู่กว่า 140 หลังคาเรือน เดือดร้อนบ้านเรือนของชาวบ้านที่ตั้งอยู่รอบวัดเสี้ยวน้อย ที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่รอบตัวบ้านเข้าออกไม่ได้ 22 หลังคาเรือน รวมถึงตามพื้นที่ปลูกข้าวได้ขยายพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปอีกรวแล้วไม่น้อยกว่า หลายร้อย

ที่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำจากแม่น้ำชีได้ไหลทะลักเข้าพื้นที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านตั้งแต่วานนี้(15)ชาวบ้านได้ช่วยกันบรรจุทรายใส่ถุงปุ๋ยนำไปทำกำแพงน้ำท่วมถนนและไหลเข้าท่วมพื้นบ้าน แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล กระแสน้ำจากแม่น้ำชีได้ไหลท่วมกำแพงกระสอบทรายไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และกัดเซาะถนนภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านมีระดับท่วมสูง และบางแห่งขาดใช้สัญจรไปมาไม่ได้ และน้ำได้ท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าว แปลงปลูกผัก ไร่ข้าวโพด ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง บ้านเรือนราษฎรหลายหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีถูกน้ำท่วม และยังคงมีน้ำจากตอนบนไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ท่วมชั้นล่างตัวบ้านเริ่มสร้างความเสียหายแล้ว เจ้าของบ้านต้องเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ไปเก็บไว้ชั้น 2 ตัวบ้าน โดยลำดับถัดไป หากยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องอีก มวลน้ำในแม่น้ำชีไหลผ่าน จะไหลผ่านในเขตอำเภอเมืองรอบนอกเขตเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว และเขต ต.กะฮาด อ.เนินสง่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนติดกับแม่น้ำชี ให้เตรียมรับน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนสร้างความเสียหายได้ จึงขอให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามการแจ้งข่าวสารจากทางจังหวัดหรือหอกระจายข่าวจากทางหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดอีกด้วยต่อไป///

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow