สป.สช.ลงพื้นที่ดูความพร้อมการกระจาย"ชุดตรวจโควิดATK"

วันที่ 16 ก.ย.64 น.พ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) และภญ.ศิริ

วันที่ 16 ก.ย.64 น.พ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) และภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ ดูความพร้อมการกระจายชุดตรวจโควิด  (Antigen Test Kit : ATK) ใน ร้านขายยา เพื่อแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ณ ร้านยากนก ฟาร์มา เชน : Kanok Pharma Chain ย่านทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow