สรรหา“อธิบดีกรมศิลป์-ผอ.สศร.”คนใหม่ชงครม.21ก.ย.นี้

“อิทธิพล” เปิดโอกาสให้แคนดิเดตแสดงวิสัยทัศน์ ย้ำไม่เอาคนไร้วุฒิภาวะนั่งบริหารงาน อาจโยกย้ายมากกว่า 2

“อิทธิพล” เปิดโอกาสให้แคนดิเดตแสดงวิสัยทัศน์ ย้ำไม่เอาคนไร้วุฒิภาวะนั่งบริหารงาน อาจโยกย้ายมากกว่า 2 ตำแหน่ง
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จะมีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร และ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) โดยวธ.ได้เปิดให้ผู้บริหารระดับ 10 ทุกกรม มาแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานวัฒนธรรมในองค์รวมซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวธ. จะทำให้ได้รับรู้ว่าแต่ละคนมีความคิด วิสัยทัศน์ต่อการบริหารการทำงานวัฒนธรรมอย่างไร ขณะเดียวกันจะทำให้สามารถคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ซึ่งในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่งนี้ จะคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลักการสูงสุด

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในการพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนั้น รับรองได้ว่าได้หารือกับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดวธ. โดยตลอด มองเรื่องงานเป็นสำคัญ ถ้าวางคนที่ถูกต้องในตำแหน่งงานที่ถูกต้องราชการจะต้องได้รับประโยชน์ การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจะต้องมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ จึงต้องเอาเนื้องานมากางประเมินการทำงานของแต่ละคน และต้องประเมินความเชื่อมั่นว่า ถ้าเลือกลงในตำแหน่งแล้วจะทำงานได้ดีอย่างไร บางคนภาพดูดีแต่ทำงานไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ได้พิจารณาแบบฉาบฉวย แต่ได้วิเคราะห์กันในเชิงลึก มองรอบด้าน อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร และผอ.สศร. จะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ วิชาการ และความรู้เฉพาะด้าน เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในหน่วยงาน
“ตนจะไม่เอาผู้ที่ไม่มีวุฒิภาวะเข้าไปทำงานโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ถูกต่อต้านได้ และขอย้ำว่าไม่ต้องวิ่งเต้นใดๆ ซึ่งตนจะไม่รับมาพิจารณาโดดเด็ดขาด โดยขณะนี้ได้หารือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว อาจจะเป็นการโยกย้ายมากกว่า 2 ตำแหน่ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 21 ก.ย.นี้” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow