อดีตกก.ติดตามประเมินผลกสทช.ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบรัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'-อดีตเลขาฯกสทช.และกทค.ออกใบอนุญาตดาวเทียมไทยคมโดยมิชอบ

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีต

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีต กก.ติดตามประเมินผล กสทช. เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตดาวเทียมให้กับบริษัทไทยคม จำกัด มหาชน ว่าอาจจะมีพฤติการณ์ที่จะส่อไปในทางทุจริตและทำให้ประเทศชาติเสียหาย โดยมาร้องให้ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อม ครม.ชุดนั้น รวมทั้งสำนักงาน กสทช. ที่ประกอบด้วย เลขาธิการฯ รอง เลขาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อดูแลรับผิดชอบในช่วงเวลานั้น และ กทค.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ตนมายื่นร้องในวันนี้ในฐานะส่วนตัว ซึ่งตนได้ทำหน้าที่กรรมการติดตามประเมินผล กสทช เมื่อช่วงปี 2556-2559 เคยได้ข้อมูลในลักษณะนี้มาแล้ว เคยตั้งประเด็นอยู่ในรายงานประจำปี แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองชี้แจงว่าเป็นอย่างไร ติดต่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นในภายหลังก็เลยนำมายื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตนายกฯ และ ครม.ชุดนั้นในวันนี้

หลักฐานที่นำมายื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบวันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการประชุม กทค. และเรื่องใบอนุญาต เพื่อแสดงให้เห็นปัญหา 3 ประการ คือ 1.กระบวนการออกใบอนุญาตว่าถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการทางกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอ่านในรายงานการประชุมดูแล้วน่าจะไม่ครบถ้วน 2.เงื่อนไขใบอนุญาตที่ให้ไว้ถึง พ.ศ.2575 เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิในสัญญาสัมปทานเดิมที่มีอยู่ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 10 ก.ย.2664 นี้ 3. สำนักงาน กสทช ที่มีหน้าที่เสนอข้อมูลวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ การกำกับดูแลเงื่อนไขใบอนุญาตต่างๆ ที่ออกมาเกี่ยวกับดาวเทียมได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

โดยมี นายมงคล วุฒินิมิต ผอ สำนักงานบริหารงานกลาง ป.ป.ช.เป็นผู้รับเรื่องไว้เสนอคณะกรรมการ ปปช.ตรวจสอบต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow