นายกฯเป็นประธานการประชุมก.ตร.ครั้งที่9/2564ผ่านระบบวีดิโอทางไกล

วันที่ 26 ส.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่

วันที่ 26 ส.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันพฤหัสบดี ที่ 26 ส.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2564 สำหรับประชุมครั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจได้เข้าร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ และเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ส.ค. 2564 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 25 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 16 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 7 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 2 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค. 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 148 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 108 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 33 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 7 นาย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า การประชุมในวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2564

เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างจากผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสม ซึ่ง ก.ตร. ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างๆ ตามที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เลื่อนขึ้น)จำนวน2 นาย
ผู้ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (หมุมเวียน)จำนวน2 นาย

ระดับผู้บัญชาการ (เลื่อนขึ้น)จำนวน8 นาย ระดับผู้บัญชาการ (หมุนเวียน)จำนวน10 นาย ระดับรองผู้บัญชาการ (เลื่อนขึ้น)จำนวน20 นาย
ระดับรองผู้บัญชาการ (หมุนเวียน)จำนวน22 นาย- ระดับผู้บังคับการ (เลื่อนขึ้น)จำนวน 49 นาย ระดับผู้บังคับการ (หมุนเวียน)จำนวน59 นาย รองผู้บังคับการ (เลื่อนขึ้น)จำนวน101 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 273 นาย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow