สหกรณ์จังหวัดพัทลุงหนุนสหกรณ์ร่วม"โครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีฯ"ช่วยสมาชิกลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น ที่กรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตของตนเอง ในการใช้ปุ๋ยเคมี โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน คือ สมาคมการค้าปุ๋ย ในการลดราคาปุ๋ยเคมีเพื่อให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนำปุ๋ยตามโครงการไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูก

ทั้งนี้ มีสหกรณ์เข้าร่วมและให้ความสนใจในโครงการฯ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อปุ๋ยตามโครงการฯ จำนวน 640 กระสอบ หรือ 32 ตัน เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกได้ใช้ปุ๋ยราคาถูกกว่าท้องตลาด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ