“Dow”ร่วมกับทช.และกนอ.ท้าคนไทย‘เก็บ’และ‘คัดแยก’ขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมรักษ์โลกกับแคมเปญ “#PullingOurWeight เก็บ เซฟ โลก” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2564 ส่งเสริมการเก็บขยะที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมกับสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ป้องกันปริมาณขยะที่จะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมเก็บหรือคัดแยกขยะ แล้วถ่ายภาพเป็นหลักฐานส่งมาที่ https://forms.gle/PStEAetKCLkm1N8m8 และโพสต์คอมเมนต์ลงบน Dow Thailand Facebook พร้อมรับเสื้อทำจากพลาสติกรีไซเคิล (จำนวนจำกัด) โดยพลาสติกที่รวบรวมได้สามารถขายต่อให้ร้านรับซื้อของรีไซเคิลใกล้บ้านท่านได้วันนี้จนถึง 18 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ