วธ.จัดแผนงานกิจกรรมวัฒนธรรมกระตุ้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ก.วัฒนธรรมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ขับเคลื่อน 45 แผนงานโครงการกิจกรรมใน

ก.วัฒนธรรมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ขับเคลื่อน 45 แผนงานโครงการกิจกรรมในพื้นที่ภูเก็ต จังหวัดนำร่องและทั่วประเทศ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจ.ภูเก็ต (Phuket Sandbox) และจังหวัดนำร่อง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 45 แผนงาน เช่น พื้นที่จ.ภูเก็ต มี 3 โครงการ อาทิ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” การจัดทำเกม Phuket Cooking Fever เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตสู่เมืองอาหารระดับโลก เพื่อให้สอดคล้องกับการที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้จ.ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า พื้นที่จังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด มี 5 โครงการ/กิจกรรม เช่นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “บวร On Tour” และ จ.กระบี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตวิถีใหม่ด้วยมิติประวัติศาสตร์ และโครงการส่งเสริมการนำมิติทางศิลปะ สร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม และโครงการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติทางศาสนา ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ มี กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยววัดสำคัญภายในจังหวัด งานเทศกาลหรือประเพณีประจำท้องถิ่น ท่องเที่ยวเครือข่ายต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ของวธ.ที่ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ในแต่ละจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการของศบค.จังหวัด ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ